Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Organizacja Zespołu

ORGANY ZESPOŁU

Organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach są:
1. Dyrektor Zespołu
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym i Szkole Podstawowej
4. Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.
W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w „Księdze zarządzeń dyrektora zespołu”, na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
DYREKTOR
Kieruje zespołem, jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników zespołu, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole i przedszkolu.
RADA PEDAGOGICZNA
Jest kolegialnym organem zespołu zakresie planowania i organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki, organizowanie wewnętrzego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego. Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wewnętrzny „Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach.
RADA RODZICÓW
Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu. Może wspierać działalność statutową zespołu, gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy oraz sposobu wyboru jej członków.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego jego uprawnienia określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Organizacja szkoły.pdf (PDF, 206.90Kb) 2012-10-11 16:57:30 206 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marian Gembel 11-10-2012 16:57:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marian Gembel 11-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Marian Gembel 06-09-2017 15:24:45